22 Temmuz 2019 Pazartesi

İngilizce Resimli Ezberleme Kartları-1


1.Amorphous : Biçimsiz,şekilsiz

2.Benelovence : Yardımseverlik


3.Brimful : Ağzına kadar dolu


4.Counterfeit :Sahte


5.Cryptical : Esrarlı,gizli


6.Defiant : Meydan okuyan,muhalif


7.Demanding : Zahmetli


8.Erratic : Düzensiz (Erratic rocks : düzensiz kayalar)


9.Forlornly : Ümitsizce,ıssız ve mahzun bir şekilde


10.Grace: Lütuf, zerafet


11.Haphazard : Rastgele ,gelişigüzel (Çocuğun rastgele attığı hap hazar denizine düştü)


12.Illiterate : Cahil,okur yazarlığı olmayan


                         13.Interrelated : Birbiriyle ilişkili


14.Nomination : Adaylık,aday gösterme


15.Parade : Geçit töreni (Çocuk geçit törenin önünde arkadaşına sorar ne diyeyim der , arkadaşı da "PARA DE"  der)


16.Parsimonious : Cimri,pinti


17.Patriarchal : Ataerkil,patrikle ilgili


18.Proceed : İlerlemek (We must proceed according to project -Projeye göre ilerlemeliyiz)


19.Reside:Oturmak,ikamet etmek (Reşide teyze no 5'de oturuyor)


20.Severe:Şiddetli  (Çocuğu şiddetli severek canını yakıyor)


21.Shear : Kırkmak,biçmek,büyük makas (O çok arlı bir kadın olduğu için çimleri kırkarken bile kendini gizliyor)


22.Site:Yer,mevki mekan


23.Spineless : Omurgasız , Cesaretsiz olarakta kullanılıyor


24.Squalid : Bakımsız,pis,sefil


25.Steel : Çelik


26.Stockbroker : Borsa simsarı


27.Strangle : Boğmak (He is strangling himself with wire-kendini tel ile boğuyor)


28.Stroll : Gezinti,ağır ağır gezinmek,dolaşmak


29.Swot :  Çok çalışmak,inek gibi çalışmak


30.Trigger: Tetik


31.Unbearable : Dayanılmaz


32.Underlie : Altında yatmak (The underlying reason of the mudder was money- cinayetin altında yatan sebep paraydı)


33.Unforeseen: Beklenmedik,umulmadık


34.Wicked:Kötü,hain,aşağılık


35.Esteem : Saygı duymak,addetmek. (Rüzgar şöyle dedi öyle bir estim ki kendime saygı duydum)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder