22 Temmuz 2019 Pazartesi

"Clause" ve "Sentence"

Clause kelime dilimize genelde cümlecik olarak çevrilir.Bu cümlecikler tek başlarına pek bir anlam ifade etmedikleri için tek başlarına kullanılamayıp cümle içerisinde kullanılabilmektedirler.

Cümleciklerin kendilerine ait özne ve fiilleri olmakla beraber cümle (sentence) içinde isim,sıfat ya da zarf olarak görev alırlar.Cümleciklerin 3 türü bulunmaktadır.

1-İsim Cümlecikleri (Noun Clauses):İsim cümlecikleri cümle içinde isim olarak kullanılmakla birlikte isim veya nesne işlevini yerine getirirler.

I believe that you strive (çabaladığına inanıyorum)
                 noun clause

That you strive is a real (çabaladığın bir gerçek)
  noun clause

2-Sıfat Cümlecikleri (Adjective Clauses): Sıfat cümlecikleri cümle içinde sıfat olarak kullanılıp genellikle önlerindeki ismi nitelerler.

The house which mygrandfather reside has a large garden  (Dedemin oturduğu evin geniş bir bahçesi
                      adjective clauses
vardır)

3-Zarf Cümlecikleri (Adverbial Clauses) : Zarf cümlecikleri cümlenin herhangi bir yerine gelebilmektedirler .

Although I waked up early , I couldn't arrive in time (Erken kalkmış olmama rağmen zamanında
     adverb clause
varamadım)

I underwent the village because mybrother was there (Kardeşim orada olduğu için köye uğradım)
                                              adverb clause

The movie , as far as you exaggerate , is not scary (film abarttığın kadar korkunç değildi)
                           adverb clause


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder