22 Temmuz 2019 Pazartesi

İngilizce Resimli Ezberleme Kartları-2

                  1. Domestic - Yerli (Domestic domates :)İngilizce Resimli Ezberleme Kartları-1


1.Amorphous : Biçimsiz,şekilsiz

2.Benelovence : Yardımseverlik


3.Brimful : Ağzına kadar dolu


4.Counterfeit :Sahte


5.Cryptical : Esrarlı,gizli


6.Defiant : Meydan okuyan,muhalif


7.Demanding : Zahmetli


8.Erratic : Düzensiz (Erratic rocks : düzensiz kayalar)


9.Forlornly : Ümitsizce,ıssız ve mahzun bir şekilde


10.Grace: Lütuf, zerafet


11.Haphazard : Rastgele ,gelişigüzel (Çocuğun rastgele attığı hap hazar denizine düştü)


12.Illiterate : Cahil,okur yazarlığı olmayan


                         13.Interrelated : Birbiriyle ilişkili


14.Nomination : Adaylık,aday gösterme


15.Parade : Geçit töreni (Çocuk geçit törenin önünde arkadaşına sorar ne diyeyim der , arkadaşı da "PARA DE"  der)


16.Parsimonious : Cimri,pinti


17.Patriarchal : Ataerkil,patrikle ilgili


18.Proceed : İlerlemek (We must proceed according to project -Projeye göre ilerlemeliyiz)


19.Reside:Oturmak,ikamet etmek (Reşide teyze no 5'de oturuyor)


20.Severe:Şiddetli  (Çocuğu şiddetli severek canını yakıyor)


21.Shear : Kırkmak,biçmek,büyük makas (O çok arlı bir kadın olduğu için çimleri kırkarken bile kendini gizliyor)


22.Site:Yer,mevki mekan


23.Spineless : Omurgasız , Cesaretsiz olarakta kullanılıyor


24.Squalid : Bakımsız,pis,sefil


25.Steel : Çelik


26.Stockbroker : Borsa simsarı


27.Strangle : Boğmak (He is strangling himself with wire-kendini tel ile boğuyor)


28.Stroll : Gezinti,ağır ağır gezinmek,dolaşmak


29.Swot :  Çok çalışmak,inek gibi çalışmak


30.Trigger: Tetik


31.Unbearable : Dayanılmaz


32.Underlie : Altında yatmak (The underlying reason of the mudder was money- cinayetin altında yatan sebep paraydı)


33.Unforeseen: Beklenmedik,umulmadık


34.Wicked:Kötü,hain,aşağılık


35.Esteem : Saygı duymak,addetmek. (Rüzgar şöyle dedi öyle bir estim ki kendime saygı duydum)İngilizce Türkçe Ses ve Yazı Olarak Benzer Kelimeler

Aklımıza gelen ingilizce ve türkçe  okunuş ve yazılış olarak birbirlerine benzer kelimeleri öylesine 😃 bu başlık altında topluyoruz
 1. tablo-table
 2. initiative-insiyatif
 3. bandage-bandaj
 4. train-tren
 5. dose-doz
 6. mask-maske
 7. promotion-promosyon
 8. fair-fuar
 9. show-şov,gösteri
 10. score-skor
 11. role-rol
 12. office-ofis
 13. tube-tüp
 14. acne-akne
 15. aesthetic-estetik
 16. jacket-ceket
 17. factory-fabrika
 18. alarm-alarm,uyarma
 19. alcohol-alkol
 20. brain-beyin
 21. channel-kanal
 22. analysis-analiz
 23. allergy-alerji
 24. ampoule-ampül
 25. particle-parçacık
 26. control-kontrol
 27. amateur-amatör
 28. symbol-sembol
 29. passage-pasaj
 30. condition-kondisyon
 31. mission-misyon
 32. vision-vizyon
 33. message-mesaj
 34. modern-modern
 35. address-adres
 36. abacus-abaküs
 37. coach-koç
 38. academic-akademik
 39. accumulator-akü
 40. sabotage-sabotaj
 41. limit-limit
 42. literature-literatür
 43. committee-komite
 44. absurd-absürd,saçma
 45. agust-ağustos
 46. leader-lider
 47. colony-koloni
 48. congress-kongre
 49. method-metot
 50. activity-aktivite
 51. chaos-kaos
 52. stock-stok
 53. stress-stres
 54. surprise-sürpriz
 55. meeting-miting (buluşma)
 56. accessory-aksesuar
 57. service-servis
 58. orginal-orjinal
 59. organization-organizasyon
 60. provocation-provokasyon
 61. discount-iskonto,indirim
 62. saloon-salon
 63. chamber-çember
 64. document-döküman
 65. Collection-koleksiyon
 66. design-dizayn
 67. criterion-kriter
 68. option-opsiyon
 69. objective-objektif
 70. quality-kalite
 71. cousin-kuzen
 72. laboratory/lab-labaratuvar
 73. sauce/sos-sos
 74. exercise-egzersiz
 75. test-test
 76. balloon-balon
 77. universal-evrensel
 78. cube-küp
 79. barrier - bariyer
 80. package-paket
 81. pack-paketlemek
 82. literature-literatür
 83. lynch-linç
 84. ox-öküz
 85. baggage-bagaj
 86. cloud-bulut
 87. system-sistem
 88. threat-tehdit
 89. dean-dekan
 90. cartridge - kartuş
 91. discard-ıskarta, ıskartaya çıkartmak, çöp
 92. baby-bebek
 93. lamp-lamba
 94. special-spesiyal, özel
 95. inject-enjeksiyon, iğne
 96. serial-seri
 97. post-posta
 98. central-santral, merkez
 99. pratical-pratik, uygulama
 100. bomb-bomba
 101. irritate-irite etmek, kızdırmak
 102. bouquet-buket
 103. match-maç, karşılaşma
 104. sterilize-sterilize etmek
 105. equipment-ekipman
 106. course-kurs
 107. list-liste
 108. industry-endüstri
 109. potential-potensiyel
 110. pure-pür, saf
 111. budget-bütçe
 112. complicate-komplike, karışık
 113. thesis-tez
 114. ethic/etcihal-etik
 115. number-numara, sayı
 116. alphabet-alfabe
 117. civilian-sivil
 118. licence-lisans
 119. portion-porsiyon, kısım, pay
 120. career-kariyer
 121. spirit-ruh, ispirto
 122. chin-çene
 123. chronic-kronik
 124. circus-sirk
 125. blurred-bulanık
 126. ambiance-ambiyans
 127. terror-terör
 128. atmosphere-atmosfer
 129. briefing-brifing
 130. depression-depresyon
 131. knock out -nakavt
 132. regime-rejim
 133. direct-direk
 134. mine-mayın
 135. brother-birader
 136. highly - hayli
 137. thinner - tiner(inceltici)
 138. conserve-konserve(korumak,muhafaza etmek)
 139. restore - restore,onarmak
 140. cake-kek
 141. boycott -boykot
 142. detergent-deterjan
 143. inventory-envanter
 144. exhaust - egzost
 145. candle-kandil,mum
 146. solvent-solvent, çözücü
 147. transparent-transparan, şeffaf
 148. crop-kırpmak
 149. declare-deklare etmek,bildirmek
 150. pedal-pedal
 151. tension-tansiyon
 152. nostalgic-nostaljik
 153. figure-figür
 154. adapt-adapte olmak
 155. adaptation-adaptasyon
 156. quarantine-karantina
 157. coordinator-kordinatör
 158. coordination-koordinasyon
 159. announce-anons, duyuru
 160. vacuum-vakum
 161. periodical-periyodik
 162. commission-komisyon
 163. vase-vazo
 164. guarantee/warranty-garanti
 165. bluff-blöf
 166. deposit-depozito
 167. efficient/effective-etkili, efektif
 168. antique-antika
 169. naive-naif, saf, toy
 170. buddy-badi, kanla, dost
 171. intrigue-entrika
 172. generation-jenerasyon, nesil
 173. alternative-alternatif
 174. museum-müze
 175. statically-statik, durgun şekilde
 176. protocol-prokol
 177. character-karakter
 178. orientation-ortantasyon
 179. synthesize-sentezlemek
 180. chef/chief-şef
 181. barrack-baraka
 182. eliminate-elemek
 183. tour-tur
 184. style-stil
 185. tone-ton
 186. clamp-kelepçe
 187. qualified-kalifiye
 188. type-tip
 189. technic-teknik
 190. position-pozisyon
 191. torpedo-torpido
 192. bureaucracy-bürokrasi
 193. discipline-disiplin
 194. hallucination-halüsinasyon
 195. column-kolon,sütun
 196. route-rota
 197. season-sezon, mevsim
 198. paste-pasta, macun
 199. mount-monte etmek
 200. theory-teori
 201. paragraph-paragraf
 202. taste-tat
 203. soap-sabun
 204. parentheses-parantez
 205. assistant-asistan
 206. mark-marka, işaretleme
 207. yacht-yat
 208. procedure-prosedür
 209. handicap-handikap, engel
 210. foil-folyo
 211. schema-şema
 212. coffin-tabut(kefenden akla gelebilir)
 213. ironic-ironik, alaycı
 214. reflex-refleks
 215. cosmic-kozmik, evrensel
 216. axis-eksen
 217. boulevard-bulvar
 218. decipher-deşifre etmek
 219. portrait-portre
 220. castle-kale
 221. phase-faz
 222. ferry-feribot
 223. reserve-rezerve
 224. clay-kil
 225. acid-asit
 226. graph-grafik
 227. cancer-kanser
 228. dozen-düzine
 229. tolerable-tolere edilebilir, hoşgörülebilir
 230. civilian-sivil
 231. magnet-mıknatıs
 232. effort-efor
 233. crisis-kriz
 234. party-parti
 235. campus-kampüs
 236. silhouette-silüet
 237. tone-ton
 238. university-üniversite
 239. censor-sansür
 240. corrosion-korozyon
 241. medal-madalya
 242. instrument-enstrüman, alet
 243. isolate/insulate-izole etmek
 244. part-parça, kısım
 245. institution-enstitü, kurum
 246. theme-tema, konu
 247. station-istasyon
 248. pump-pompa
 249. pose-poz
 250. dictate-dikte etmek
 251. jargon-jargon
 252. spray-sprey
 253. brochure-broşür
 254. trainer-antrenör
 255. scene-sahne
 256. path-patika, yol
 257. score-skor
 258. agenda-ajanda
 259. maneuver-manevra
 260. general-genel
 261. camouflage-kamuflaj
 262. scenario-senaryo
 263. plan-plan
 264. group-Grup
 265. doctor-doktor
 266. boat-bot
 267. cable-kablo
 268. fixture-fikstür
 269. champion-şampiyon
 270. league-lig
 271. defence-defans,savunma
 272. corner-korner,köşe
 273. physics-fizik
 274. horn-korna
 275. murder-cinayet,öldürme (murdar etmekten hatırlanabilir)
 276. toast-tost
 277. capable-kabiliyetli
 278. performance-performans
 279. club-kulüp
 280. unit-ünite
 281. sugar-şeker
 282. crack-kırmak,çatlamak
 283. card-kart
 284. credit-kredi
 285. vapour-buhar (vapurdan hatırlanabilir)
 286. active-aktif
 287. risk-risk
 288. model-model
 289. capsule-kapsül
 290. attack-atak, saldırmak
 291. hall-hol
 292. filter-filtre
 293. tactic-taktik
 294. signal-sinyal
 295. menu-menü
 296. note-not
 297. term-terim
 298. strategy-strateji
 299. tight-tayt, sıkı
 300. passive-pasif
 301. carambol-karambol
 302. chance-şans
 303. charge-şarj
 304. miniature-minyatür
 305. case-kase(çok anlamlı) 
 306. syrup-şurup
 307. chorus-koro
 308. report-rapor
 309. ill-hasta (illetden anımsanabilir) 
 310. culture-kültür
 311. cube-küp
 312. cologne-kolonya
 313. society-sosyete, topluluk 
 314. mentalty-mantalite
 315. tanker-tanker
 316. degree-derece
 317. comfort-konfor
 318. critical-kritik
 319. distrubutor-distribütör, dağıtıcı
 320. material-materyal
 321. capacity-kapasite
 322. cylinder-silindir
 323. guardian-gardiyan
 324. organ-organ
 325. organic-organik

İngilizce Rastgele Kelimeler (Random English Words)

As stated-belirtildiği gibi

"Clause" ve "Sentence"

Clause kelime dilimize genelde cümlecik olarak çevrilir.Bu cümlecikler tek başlarına pek bir anlam ifade etmedikleri için tek başlarına kullanılamayıp cümle içerisinde kullanılabilmektedirler.

Cümleciklerin kendilerine ait özne ve fiilleri olmakla beraber cümle (sentence) içinde isim,sıfat ya da zarf olarak görev alırlar.Cümleciklerin 3 türü bulunmaktadır.

1-İsim Cümlecikleri (Noun Clauses):İsim cümlecikleri cümle içinde isim olarak kullanılmakla birlikte isim veya nesne işlevini yerine getirirler.

I believe that you strive (çabaladığına inanıyorum)
                 noun clause

That you strive is a real (çabaladığın bir gerçek)
  noun clause

2-Sıfat Cümlecikleri (Adjective Clauses): Sıfat cümlecikleri cümle içinde sıfat olarak kullanılıp genellikle önlerindeki ismi nitelerler.

The house which mygrandfather reside has a large garden  (Dedemin oturduğu evin geniş bir bahçesi
                      adjective clauses
vardır)

3-Zarf Cümlecikleri (Adverbial Clauses) : Zarf cümlecikleri cümlenin herhangi bir yerine gelebilmektedirler .

Although I waked up early , I couldn't arrive in time (Erken kalkmış olmama rağmen zamanında
     adverb clause
varamadım)

I underwent the village because mybrother was there (Kardeşim orada olduğu için köye uğradım)
                                              adverb clause

The movie , as far as you exaggerate , is not scary (film abarttığın kadar korkunç değildi)
                           adverb clause